Vi tar på oss større og mindre rehabiliteringsoppdrag. Dette innbefatter både skifting av dører og vinduer, legging av alle typer gulv, etterisolering og renovering av kjøkken.